Home Tuyển dụng - Đào tạo
Tuyển dụng
TUYỂN NHÂN VIÊN PDF. In Email

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM DƯƠNG

CẦN TUYỂN


1. THỢ SỬA CHỮA XE MÁY - THỢ HỌC VIỆC

- Tuổi từ 18-30

2. KẾ TOÁN - NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

- Tuổi từ 22-35

- Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên (Ưu tiên người có kinh nghiệm)

* HỒ SƠ:

- Sơ yếu lý lịch : 02 bản

- Bản sao văn bằng chứng chỉ (nếu có)

- Giấy khám sức khỏe: 01 bản

- Ảnh 3x4: 04 chiếc

- Đơn xin việc

- Bản sao CMND và sổ hộ khẩu

- Bản sao giấy khai sinh

Nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần thương mại Nam Dương: Số 38 Kênh Liêm - Phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh

Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 25/03/2017

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0913.266.266


C¤NG TY Cæ PHÇN TM nam d­¬ng

 

CÇn tuyÓn

1.Nh©n viªn kÕ to¸n

 

- Tuæi tõ 22 - 35

- Tèt nghiÖp trung cÊp kÕ to¸n trë lªn

  (¦u tiªn cã kinh nghiÖm)

2. THî söa ch÷a xe m¸y – Thî häc viÖc

- Tuæi tõ 18 - 30

 

 

* Hå s¬ :

- S¬ yÕu lý lÞch               : 02 b¶n

- B¶n sao b»ng cÊp (nÕu cã)

- GiÊy kh¸m søc khoÎ   : 01 b¶n

- nh 3 x4                       : 04 chiÕc

- §¬n xin viÖc lµm.

- B¶n sao CMND, sæ hé khÈu.

- B¶n sao giÊy khai sinh.

 

Nép trùc tiÕp t¹i v¨n phßng C«ng ty Nam D­¬ng: Sè 38 Kªnh Liªm - Hång H¶i - TP H¹ Long - QN.

Thêi h¹n nép hå s¬ ®Õn hÕt ngµy 15/12/2016.

 

Chi tiÕt liªn hÖ sè ®iÖn tho¹i : 0913.266.266

 


Danh mục sản phẩm

Tin tức

Thống kê Web

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay91
mod_vvisit_counterHôm qua142
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ559812

Trực tuyến (20 phút gần đây): 3
IP của bạn: 34.239.151.124
,
Hôm nay ngày 12/06/2024

12Catinh

Beu

Beu Nik

TTNC Honda

Công ty Cổ phần Thương mại Nam Dương - Nam Duong Traco

Địa chỉ: Số 38, Kênh Liêm, TP Hạ Long, Quảng Ninh - Điện thoại: 0203 3628 638 - Fax: 0203 3624 668 - Email: hondanamduong@gmail.com

Thiết kế website bởi VietWeb.Vn